h-d

รู้จัก Memory คอมพิวเตอร์ หน้าที่ และ ความสำคัญที่ต้องมี

สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ก็คือเรื่องของหน่วยความจำ เพราะเป็นตัวที่จะทำให้คอมพิวเตอร์นั้นสมบูรณ์แบบมากที่สุด ยิ่งมีหน่วยความจำเยอะหรือว่าสามารถใช้หน่วยความจำได้เยอะก็จะยิ่งทำให้คอมพิวเตอร์นั้นมีประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

Memory คอมพิวเตอร์ คืออะไร

Memory หรือว่า หน่วยความจำคือส่วนที่ทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลและโปรแกรมที่มาจากหน่วยรับข้อมูลอีกทีหนึ่ง และมีการเตรียมที่จะส่งไปยังส่วนที่ทำการประมวลผลอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ทำการประมวลผลและแสดงออกมา รวมไปถึงมีหน้าที่ในการรับผลลัพธ์ต่างๆ จากการประมวลผลเพื่อส่งต่อไปอีกครั้งหนึ่งMemory ของคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้ดังนี้

Memory

  1. Main Memory – เป็นตัวเก็บข้อมูลหลักของคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งแยกย่อยออกเป็น 2 ประเภท

1.1 ROM (Read Only Memory) – หน่วยความจำใช้ในการอ่านอย่างเดียว เป็นหน่วยความจำที่สามารถอ่านได้เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถบันทึกซ้ำได้ เป็นหน่วยความจำที่ซอฟต์แวร์นั้นๆ มีข้อมูลอยู่ก่อนหน้าแล้วและสามารถนำมาแสดงผลได้โดยตรง หากว่าเครื่องดับหรือปิดเครื่องข้อมูลต่างๆ จะหายไปในทันที ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่โปรแกรมที่ไม่ได้มีการแก้ไขอะไรเพิ่มเติมอีก มักเอาไว้ใช้ในอุปกรณ์บางอย่างที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์แต่อาจไม่ต้องแสดงผลอะไรเพิ่มเติม เช่น ระบบต่างๆ ในรถยนต์ เป็นต้น

1.2 RAM (Random Access Memory) – หน่วยความจำที่แก้ไขได้ เป็นหน่วยความจำที่ถูกใช้ในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในยุคปัจจุบัน เป็นหน่วยความจำที่สามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้อย่างไม่มีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเขียนหรืออ่านสามารถที่จะแก้ไขได้อย่างเต็มที่และมีความรวดเร็วในการนำไปประมวลผล ปกติแล้วข้อมูลที่อยู่ใน RAM อาจะเป็นข้อมูลที่กำลังทำงานอยู่หรือข้อมูลสำหรับประมวลผลคำในขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่ ถ้าหากว่าเครื่องปิดหรือเครื่องไม่มีพลังงานที่จะเปิดได้ RAM ก็จะถูกปิดลงไปด้วยเช่นเดียวกัน

  1. Secondary Memory – เป็นตัวเก็บข้อมูลสำรองสามารถแบ่งแยกย่อยได้ออกเป็น 4 ประเภท

2.1 แบบจานแม่เหล็ก – เป็นจานแม่เหล็กที่ข้อมูลจะถูกบันทึกเอาไว้ภายใน Disk นับว่าเป็นหน่วยเก็บความจำที่นิยมใช้กับคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก

2.2 แบบแสง – ใช้หลักการทำงานของแสง จะมีลักษณะคล้ายจานแม่เหล็ก แต่สามารถที่จะดึงข้อมูลนั้นออกมาจากคอมพิวเตอร์ได้ อาทิ แผ่น CD แผ่น DVD

2.3 แบบเทป – เป็นการเก็บข้อมูลแบบเรียงลำดับต่อเนื่อง ทว่าปัจจุบันไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่แล้ว และไม่ได้เป็นส่วนประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์อีกต่อไป

2.4 แบบอื่นๆ – เช่น Flash Drive, Handy Drive, Memory Card สามารถพกพาได้ง่ายและลบข้อมูลภายในได้ด้วย

หากเปรียบเทียบคอมพิวเตอร์คือคน Memory ก็เปรียบเสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของสมองคนที่เอาไว้ใช้จดจำ คิด วิเคราะห์ข้อมูลออกมาก่อนที่จะส่งไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายให้ทำตามที่สมองสั่งการ เป็นส่วนที่มีความสำคัญไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว