computer

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น ที่ควรรู้

ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์นั้นเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในสังคมปัจจุบัน เพราะคอมพิวเตอร์เพิ่มความสะดวกต่อการทำงานเป็นอย่างมาก และ ยังใช้ควบคู่กับอินเตอร์เน็ต ทำให้ความนิยมสูงขึ้นไปเรื่อยๆ อย่าง เช่นประโยชน์ในการทำงานต่างๆแล้ว ยังเป็นที่นิยมต่อผู้ชอบเล่นเกมส์มาก เพราะ เกมออนไลน์นั้น สามารถโหลดมาเล่นได้ทั้ง เกมส์ฟรีและเสียเงิน ส่วนการทำงานมีหลายอย่าง ทั้ง โปรแกรมเมอร์ เป็นที่เก็บข้อมูลต่างๆภายในองค์กร เป็นแหล่งค้นหาข้อมูลทั่วโลก ขายสินค้าออนไลน์ พูดคุยกับคนอื่นๆ คอมพิวเตอร์ล้วนทำได้ทั้งนั้น วันนี้ จะมาอธิบายเกี่ยวกับการทำงานของคอมพิวเตอร์-และ อุปกรณ์ ที่ขาดไม่ได้

การทำงานของคอมพิวเตอร์แบ่งออกได้ 3 ส่วนหลักๆ

 1.การประมวลผลกลาง ซึ่งเปรียบเทียบได้กับสมองของมนุษย์ มันจำทำหน้าที่ คำนวณหรือประมวลผลต่างๆ ที่เราป้อนคำสั่งเข้าไป

2.การรับข้อมูลเข้า หรือ INput Unit เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลเข้าไปในระบบคอม เพื่อให้หน่วยประมวลผลส่วนกลาง ประมวลผล อย่างเช่น Mouse Keyboard เป็นต้น

3.อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แสดงข้อมูล อย่าง เช่น จอคอมพิวเตอร์ จอโปรเจคเตอร์ เป็นต้น

Mouse

 

อุปกรณ์เบื้องต้นที่ขาดไม่ได้

1.ตัวเครื่อง หรือ ที่เรียกกับติดปากว่า Case มีหน้าที่เป็นกล่องปกป้องอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคที่บอบบางมาก และ ยังรวบรวมอุปกรณ์ไว้ด้วยกัน และยังเป็นที่ เปิด – ปิด ของระบบอีกด้วย

2.จอคอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่แสดงภาพต่างๆ เหมือนกัน TV แค่อุปกรณ์การแสดงผลต่างกันเท่านั้น

3.เมาส์ เป็นตัวบังคับลูกศร เพื่อเอาไว้เลือก ไอคอนที่แสดงผลหน้าจอ ทำให้ทำงานได้เร็วรวด สะดวก ที่มาของชื่อเพราะมีรูปร่างคล้ายกับหนู

4.คีย์บอร์ด หรือ แป้นพิมพ์ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ ป้อนข้อมูล อย่าง เช่น ตัวหนังสือต่างๆ และ ปัจจุบัน คีย์บอร์ด ได้พัฒนามีปุ่ม อำนวยความสะดวก ต่างๆ มีรูปร่างเป็น แผ่น 4 เหลี่ยมผืนผ้าและมีปุ่มต่างๆ

ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นแค่อุปกรณ์เบื้องต้นเท่านั้น เพราะตอนนี้มีอุปกรณ์เสริมมากมาย ที่ผลิตออกมาให้กับผู้คนเลือกใช้งานตามความเหมาะสม นอกจากคอมพิวเตอร์แล้ว ยังมีโน๊คบุ๊คเป็นอุปกรณ์คอมแบบพกพานั้นเอง